ΚΛΕΙΣΤH

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 1.18- «Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου» Αρ. 03/1.2/1.18/01/06.2016


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ): Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο όπου καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 1.18- «Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου» Αρ. 03/1.2/1.18/01/06.2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ομάδες αλιέων και αφορά την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου. Το παρόν Σχέδιο υλοποιείται μέσω της Δράσης 1.18.7 «Συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων. Οι αλιείς που συμμετέχουν στη συλλογική ομάδα θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας αλιείας κατηγορίας Α ή Β και να είναι μέλη ενός από τους αναγνωρισμένους, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, τοπικούς συνδέσμους αλιέων. Μια συλλογική ομάδα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα από τους τοπικούς συνδέσμους, ενώ μπορούν να γίνουν και συμπράξεις δυο ή και περισσότερων συνδέσμων. Οι συλλογικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο/ συμφωνητικό των μελών και πρακτικό αποφάσεων της συλλογικής ομάδας τους για το ότι συνιστούν νόμιμη κοινή δομή. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως νόμιμος εκπρόσωπος και δίνεται εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφα απαιτούνται και γενικά να εκπροσωπεί την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

 

Η αμοιβή της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας που θα ενταχθεί στο Σχέδιο για χρηματοδότηση θα είναι ανάλογη με το ολικό βάρος των λαγοκέφαλων που θα αλιεύσουν και θα καταστρέψουν. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ/κιλό. Η χρηματοδότηση των συλλογικών ομάδων ανέρχεται στο 100% δημόσια δαπάνη και θα γίνεται με την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο Σχέδιο έργου τους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο). Η καταβολή της ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75% (€150.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€50.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων. Οι αλιείς που συμμετέχουν στη συλλογική ομάδα θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας αλιείας κατηγορίας Α ή Β και να είναι μέλη ενός από τους αναγνωρισμένους, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, τοπικούς συνδέσμους αλιέων. Μια συλλογική ομάδα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα από τους τοπικούς συνδέσμους, ενώ μπορούν να γίνουν και συμπράξεις δυο ή και περισσότερων συνδέσμων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/06/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/09/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία, Κύπρος

Νικολέτα Βαρνάβα

Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Τηλ: 22 807849

Email: [email protected]

Φαξ: 22 423293

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/DC6053CB0B17503DC2257FD1002FEFAB?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.