ΚΛΕΙΣΤH

EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

M-ERA.NET

Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond

Κωδικός Αναγνώρισης

ΚΟΙΝΑ/ ERANETMED/0316

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Έργο «ERANETMED» στοχεύει στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Έρευνα, μέσω της σύμπραξης Εθνικών Προγραμμάτων και Οργανισμών Χρηματοδότησης Κρατών Μελών ή και Συνεργαζόμενων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Χώρες Μεσογειακής Συνεργασίας (Mediterranean Partner Countries). 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Κοινή Πρόσκληση του Διεθνικού Δικτύου ERANETMED καλύπτει τις ακόλουθες Ερευνητικές Προκλήσεις (κάθε ερευνητική Πρόταση θα πρέπει να εντάσσεται μόνο σε μία):
1. “Land &Water/ Food” and Environment (Call identifier RQ1-2016)
Land and soil management, climate and drought, erosion and desertification, including
socio-economic and governance aspects as well as human induced hazard and risk, and
their impact on water and food resources availability. As main results projects will provide:
an ecosystem-based water management, deep understanding and modelling of different
natural and non-natural hazards processes in relation to impact on local resources (i.e.
water and/or food), unravel critical relationships among different variables and factors and
simulate combined impacts on local resources as well as providing sustainable impact
mitigation measures.
2. Energy and Environment (Call identifier RQ2-2016)
Environmentally sound renewable and sustainable energy systems and production at
community level with a view to support sustainable use of water resources, food production
and ecosystems protection, particularly the management, recovery and recycling of waste.
As main results projects will provide a deep insight and modelling ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€600,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ενέργεια
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/05/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΙΠΕ

Γεωργία Κλεάνθους

Τηλέφωνο: +357 22205053

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/EL/news/3939.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.