ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για να μπορούν να φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€20,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της επιχορήγησης θα καθορίζεται με την προκήρυξη κάθε σχεδίου και υπολογίζεται στο 70% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €6000 και ελάχιστο ύψος επιχορήγησης τις €2000. 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που διαθέτουν κατάταξη από τον ΚΟΤ και που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν/αναβαθμίσουν τους εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους των μονάδων τους, αναφορικά με την διακίνηση και παραμονή ατόμων με αναπηρίες. 2. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα Κέντρων Αναψυχής που λειτουργούν αυτοτελώς και που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν / αναβαθμίσουν τους εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής των Κέντρων τους, τα οποία διαθέτουν για τα 5 τελευταία χρόνια τουλάχιστο, κατάταξη με βάση την Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία και έχουν σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άδεια λειτουργίας από τον ΚΟΤ για το έτος 2015 ή/και 2016.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΚΟΤ

Κυριάκος Κυριάκου

Τουριστικός Λειτουργός Α’

Τηλέφωνο:22691204

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλεομοιότυπο:22338541

 

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.