ΑΝΟΙΚΤH

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο απευθύνεται σε αθλητικές ομάδες/ ομίλους/ συνδέσμους  και εταιρείες που διακινούν αθλητικές ομάδες και παρέχει κίνητρα για να κατέλθουν στην Κύπρο για σκοπούς προπόνησης και προετοιμασίας κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Υφυπουργείου για την απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας μέσω της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό ( EK ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στόχος της πολιτικής είναι η προσέλκυση αθλητικών ομάδων, ομίλων και συνδέσμων για προπόνηση ή/ και προετοιμασία στην Κύπρο με στόχο την απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας μέσω της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.  

Η Φιλοξενία παρέχεται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η ημερομηνία καθόδου ή αποχώρησης των ομάδων από την Κύπρο εμπίπτει στην περίοδο 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου
  • Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής των ομάδων στην Κύπρο είναι 6 διανυκτερεύσεις εντός της πιο πάνω περιόδου.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτούνται παροχή φιλοξενίας για περισσότερες από μία φορά, νοουμένου ότι η αίτηση αφορά διαφορετική περίοδο.

Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων και τον καθορισμό του ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός διανυκτερεύσεων, το μέγεθος της αποστολής της ομάδας, η περίοδος κάθοδος της ομάδας στην Κύπρο για προπόνηση και το άθλημα.

Οι αιτήσεις εξετάζονται ανάλογα με την σειρά παραλαβής τους στο Υφυπουργείο με συμπληρωμένα δικαιολογητικά και μέχρι εξάντλησης των πιστώσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τη μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού.

Το ανώτατο ποσό φιλοξενίας ανά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις €15.000.

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων. Το Σχέδιο ανανενώνεται κάθε χρόνο.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Άλλοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι:

  1. Αθλητικές Ομάδες και Όμιλοι, Σύνδεσμοι διαιτητών ποδοσφαίρου και Αθλητικές Ακαδημίες του εξωτερικού, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους ή την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται.
  2. Οργανωτές Ταξιδιών και εταιρείες του εξωτερικού που διακινούν αθλητικές ομάδες.

Εξαιρέσεις:

Διευκρινίζεται  ότι αθλητικές ομάδες, όμιλοι ή σύνδεσμοι που έρχονται στην Κύπρο προσκεκλημένοι Κυπριακών Αθλητικών Ομοσπονδιών ή ομάδων ή ομίλων, ή στα πλαίσια συμμετοχής τους σε αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά ή εκπληρώνοντας άλλες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, δεν μπορούν να αιτηθούν φιλοξενία στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής. Περαιτέρω περιπτώσεις όπου οι ομάδες κατέρχονται στην Κύπρο για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα τουρνουά προετοιμασίας ή αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας ή συνδιοργανώνονται από το Υφυπουργείο και τις οικίες Ομοσπονδίες, επίσης δεν μπορούν να αιτηθούν φιλοξενία στα πλαίσια της Πολιτικής και η πιθανότητα στήριξης τους από το Υφυπουργείο θα εξετάζεται στα πλαίσια άλλων σχεδίων ή κατά περίπτωση.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κα. Νίκη Καραγιώργη

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλέφωνο:22 691 100 / 22 691 275

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο: 22 691 313

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openform
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.