ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το πρόγραμμα στηρίζει επαγγελματίες του τομέα για την προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, καθώς και μέσω  συμμετοχής σε εξειδικευμένα συνέδρια, εξειδικευμένες επαγγελματικές εκθέσεις, παρουσιάσεις για διεκδίκηση αθλητικών εκδηλώσεων, προπονητικών camps κλπ.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση πελατείας του αθλητικού τουρισμού μέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις των επαγγελματιών του τομέα με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό καθώς και μέσω  συμμετοχής σε εξειδικευμένα συνέδρια, εξειδικευμένες επαγγελματικές εκθέσεις για διεκδίκηση αθλητικών εκδηλώσεων, προπονητικών camps κλπ στην Κύπρο.

Ο αιτητής οφείλει να υποβάλει το αίτημά του στο Υφυπουργείο για την παροχή επιχορήγησης για συνάντηση / συναντήσεις πωλήσεων στο εξωτερικό (sales calls), συμμετοχής σε εξειδικευμένο συνέδριο / εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση τουλάχιστον ένα (1) μήνα  πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου στο εξωτερικό.

Για σκοπούς του Προγράμματος, προκαθορισμένες συναντήσεις (sales calls) θεωρούνται αυτές για τις οποίες έχουν σταλθεί προσκλήσεις από τον αιτητή, έχουν γίνει αποδεκτές και διευθετήθηκε συνάντηση.

Σε ότι αφορά συμμετοχή σε συνέδριο ή σε εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση θα υποβάλλεται γραπτό αίτημα στο Υφυπουργείο και θα επεξηγείται σαφώς ο σκοπός συμμετοχής του δικαιούχου ώστε να δικαιολογείται η συμμετοχή του σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος.

Ο κάθε αιτητής (είτε ο ίδιος είτε εντεταλμένος εκπρόσωπος / συνεργάτης του) δικαιούται να επιχορηγηθεί το μέγιστο μέχρι δύο (2) ταξίδια ανά ημερολογιακό έτος στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους στο Υφυπουργείο και μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων που έχουν περιληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου. Το Υφυπουργείο διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από αιτητές που δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει προηγούμενη παροχή επιχορήγησης από το υπό αναφορά Πρόγραμμα εντός του έτους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€15,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό επιχορήγησης για κάθε ταξίδι για την πραγματοποίηση συναντήσεων για την προώθηση των πωλήσεων καθορίζεται σε 80% με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης τα €1000 (χίλια ευρώ) έναντι πραγματικών εξόδων για την δαπάνη διαμονής και αεροπορικών εισιτηρίων.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Άλλοι Δικαιούχοι

Αδειούχα γραφεία τουρισμού και ταξιδιών (ταξιδιωτικοί πράκτορες) και αθλητικές ομοσπονδίες εγγεγραμμένες στο ισχύον μητρώο του ΚΟΑ, καθώς επίσης και εντεταλμένοι συνεργάτες / εκπρόσωποι αυτών, όπως event organisers και εταιρείες που διακινούν ομάδες ή αθλητές. Επίσης αδειούχα ξενοδοχειακά καταλύματα που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την προσέλκυση των πιο πάνω ειδικών τμημάτων αγοράς.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/07/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Χρυστάλλα Βάσου

Τουριστικός Λειτουργός

Τηλέφωνο22 691 100

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο: 22 691 313

 

Ιστοσελίδα

http://media.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.