ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016: Απλά Προγράμματα, Πολυπρογράμματα: Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014-2016


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016: Απλά Προγράμματα, Πολυπρογράμματα: Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014-2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από 70% μέχρι και 85% από την Ε.Ε. ενώ το υπόλοιπο βαρύνει τους ίδιους τους αιτητές.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα και τις μεθόδους παραγωγής τους και για ορισμένα προϊόντα διατροφής που έχουν ως βάση γεωργικά προϊόντα. Ο στόχος των πιο πάνω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ε.Ε.

 

Οι εν λόγω ενέργειες αποτελούνται ιδίως από ενέργειες δημοσίων σχέσεων και ενημερωτικές εκστρατείες και μπορούν επίσης να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας.

 

Τα Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης χωρίζονται στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και στα «Πολυπρογράμματα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους.

 

Οι προτάσεις στα εν λόγω Προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μια φορά το χρόνο, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας, υποβολής των Προτάσεων είναι διαθέσιμες στους σχετικούς συνδέσμους (links) της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€111,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 70 μέχρι 85%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
  • Εμπόριο

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών

Συγκεκριμένα στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των επιλέξιμων προϊόντων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/02/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/04/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) www.capo.gov.cy

Αλίκη Ιορδάνου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: +357 22 867234
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 867306
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Παύλος Πουλλής
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.: +357 22 867268
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 304924

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/254_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.