ΚΛΕΙΣΤH

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

Κωδικός Αναγνώρισης

221/G/GRO/IMA/16/1123

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης που να επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς και των τελωνείων να συνενώσουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη και να εφαρμόσουν πολιτικές φιλικές προς τις ΜμΕ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€750,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/06/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.