ΚΛΕΙΣΤH

Information and training measures for workers' organisations


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Information and training measures for workers' organisations

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2016/002

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση , σε επίπεδο ΕΕ / διακρατικό επίπεδο, των αλλαγών στην απασχόληση και εργασίας και των προκλήσεων του κοινωνικού διαλόγου που σχετίζονται με θέματα όπως: ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας, η ποιότητα της εργασίας, η πρόβλεψη, η προετοιμασία και η διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης , η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας , το πρασίνισμα της οικονομίας , η ευελιξία με ασφάλεια , οι δεξιότητες , (εντός της ΕΕ ), η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού , η μετανάστευση , η απασχόληση των νέων , η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας , ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας , η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής , η ισότητα των φύλων , η δράση στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων , η ενεργός γήρανση , η παράταση του επαγγελματικού βίου , η ενεργός ένταξη και η αξιοπρεπής εργασία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,050,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=478&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.