ΚΛΕΙΣΤH

EUROPEAN NETWORK FOR EARLY WARNING AND FOR SUPPORT TO ENTERPRISES AND SECOND STARTERS


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

EUROPEAN NETWORK FOR EARLY WARNING AND FOR SUPPORT TO ENTERPRISES AND SECOND STARTERS

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-EARLYWARNINGEU-2016-4-01

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων και της δεύτερης έναρξης θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των ερωτημάτων , την οργάνωση , την ανάπτυξη και την εφαρμογή όλων των σχετικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 2.3 της πρόσκλησης σε τέσσερις χώρες της ΕΕ .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/05/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κωνσταντίνα Σοφοκλέους 
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22867323
Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE

[email protected] 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.