ΚΛΕΙΣΤH

Union Civil Protection Mechanism Exercises


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Union Civil Protection Mechanism Exercises

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι να βελτιώσει την ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση σε όλα τα είδη των καταστροφών , συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης και των χημικών , βιολογικών, ραδιολογικών , πυρηνικών καταστροφών , καθώς και των συνδυασμένων καταστροφών και καταστροφών που ταυτόχρονα επηρεάζουν μια σειρά από χώρες ( εντός ή εκτός τα συμμετέχοντα κράτη του μηχανισμού ) , παρέχοντας ένα περιβάλλον δοκιμών των καθιερωμένων ή / και νέων επιχειρησιακών εννοιών και διαδικασιών του μηχανισμού και μια ευκαιρία μάθησης για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του μηχανισμού .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

40-100%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλλη Θεματική Κατηγορία
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/06/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.