ΚΛΕΙΣΤH

2016 CEF Telecom call - BRIS


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2016 CEF Telecom call - BRIS

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2016-1

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα αποτελέσματα προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
- Να επιτρέπεται στα μητρώα επιχειρήσεων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις, το μοντέλο δεδομένων και τα τυποποιημένα μηνύματα που προέρχονται από BRIS , το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων μητρώων επιχειρήσεων .
- Η προώθηση των δραστηριοτήτων δοκιμών για να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια πλήρως λειτουργική κατάσταση είναι επιτυχής .
- Για τους σκοπούς της ανταλλαγής μηνυμάτων , είτε να αναπτυχθεί άμεσα το Building Block eDelivery ή χρησιμοποιηθεί eDelivery μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών .
Από αυτή την άποψη , οι επιδοτήσεις θα επιτρέπουν στα μητρώα επιχειρήσεων την ενσωμάτωση των back-office συστήματων τους με την eDelivery λύση της επιλογής τους .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/05/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ. + 357 22 814860 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.