ΚΛΕΙΣΤH

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2016/010

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρόσκλησης  είναι να επιτρέψει στους νέους μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους , ενισχύοντας παράλληλα και την αίσθηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%
100.000-200.000 ευρώ ανά έργο

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Απασχόληση

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Εργοδότες
 • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/02/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/04/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=474&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.