ΚΛΕΙΣΤH

European Remembrance 2016


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

European Remembrance 2016

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 36/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η σημασία τους, είναι
αναγκαίο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του παρελθόντος ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και
οικοδόμησης του μέλλοντος.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του σκέλους αυτού μπορούν να υποστηριχθούν οι ακόλουθοι τύποι έργων:
Το σκέλος αυτό θα υποστηρίξει δραστηριότητες οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα για προβληματισμό
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και σχετικά με τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη
δυνατή έννοια. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύει να χρηματοδοτήσει έργα που εξετάζουν τα αίτια των
απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά τον
ναζισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα, τον φασισμό, τον σταλινισμό και τα ολοκληρωτικά
κομμουνιστικά καθεστώτα) και να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων των εγκλημάτων τους.
Το σκέλος συμπεριλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που αφορούν άλλες καθοριστικές στιγμές και
σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα δώσει προτεραιότητα σε
δράσεις που ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο
και τη συμφιλίωση ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος, ιδίως με
σκοπό την προσέγγιση της νεότερης γενιάς.
Τα έργα του σκέλους αυτού αναμένεται να περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οργανισμών
(αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ.) ή να
αναπτύσσουν διάφορες μορφές δραστηριοτήτων (έρευνα, ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€23,093,600

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχιστη χρηματοδότηση ανά έργο: 100.000 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/03/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Οδός Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4ος όροφος
2404 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ. 22 454 335

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.