ΚΛΕΙΣΤH

Civil society projects 2016


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Civil society projects 2016

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 36/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές
σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές
σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν
πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της
Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα στη διαδικασία χάραξης
πολιτικής της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Υπενθυμίζεται
ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια και με όλους τους θεσμικούς συνομιλητές και
περιλαμβάνει ιδίως: δραστηριότητες καθορισμού ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη στη διάρκεια της
φάσης προετοιμασίας και στη διαπραγμάτευση προτάσεων πολιτικής, παροχή ανάδρασης σε σχετικές
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω έργα θα καλέσουν τους πολίτες να
ενεργήσουν μαζί ή να συζητήσουν για τα θέματα ετήσιας προτεραιότητας του προγράμματος σε
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο θα πρέπει να συνίσταται στην τόνωση και την οργάνωση προβληματισμού, συζητήσεων ή
άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν τα θέματα ετήσιας προτεραιότητας του προγράμματος και να
προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να βρεθούν μέσω συνεργασίας ή συντονισμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€111,280,800 για όλο το Stran111.280.800 για όλο το Σκέλος 2 του προγράμματος

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου


Μέχιστη χρηματοδότηση ανά έργο: 150.000 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/03/2016

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

ρογράμματοσ

Εθνικό Σημείο Επαφής

RTD TALOS LTD
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Οδός Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4ος όροφος
2404 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ. 22 454 333

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2016_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.