ΚΛΕΙΣΤH

Action grants to support national and transnational projects on non-discrimination and Roma integration


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Action grants to support national and transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2015/RDIS/AG/DISC

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στην παρούσα πρόσκληση, η Επιτροπή επιθυμεί να υποστηρίξει δραστηριότητες που να αφορούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων: φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι / νέοι, θρησκευτικές μειονοτητες και ΛΟΑΤ .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,765,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

150.000-500.000 euro

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/02/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/04/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χρυσάνθη Δημητρίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
τηλ: 22805976
email: [email protected]
website: http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.