ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A04/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες, στην προώθηση της ικανότητας της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης  και κατάρτισης συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς και στη ζήτηση για νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων των δεξιοτήτων, στην προώθηση της ικανότητας της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς και στη ζήτηση για νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ.
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια,  βασισμένα στις ενδείξεις των τάσεων σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πεδία.
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων θα λειτουργούν για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κοινά προγράμματα κατάρτισης και μεθοδολογίες διδασκαλίας και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εργασιακή πείρα, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων θέτουν στην πράξη τα εργαλεία αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,645,400,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/02/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

 

www.erasmusplus.cy

[email protected]

τήλ: 22448888

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.