ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A04/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι συμμαχίες γνώσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη και στην προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Σκοπεύουν να επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

  • την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και στη μάθηση
  •  να τονώσουν την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού των επιχειρήσεων
  •  να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή, τη ροή και τη συν-δημιουργία της γνώσης

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά, δομημένα και  αποτελεσματικά έργα ιδιαίτερα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Είναι ανοικτά σε κάθε τομέα καθώς επίσης και στη διατομεακή συνεργασία.
Οι εταίροι μοιράζονται κοινούς στόχους και συνεργάζονται από κοινού με αμοιβαίο όφελος.
Οι συμμαχίες γνώσης έχουν ως στόχο να έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο ευρύ φάσμα των εμπλεκόμενων φορέων, σε ατομικό, οργανωτικό και συστημικό επίπεδο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,645,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό συνεισφοράς για 2 χρόνια: 700.000

Μέγιστο ποσό συνεισφοράς για 3 χρόνια: 1.000.000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/02/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

 

www.erasmusplus.cy

[email protected]

τήλ: 22448888

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.