ΚΛΕΙΣΤH

Sport Actions


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο: (α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sport Actions

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A04/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις έχoυν ως στόχο να:
υποστηρίξουν στον τομέα του αθλητισμού την υλοποίηση των στρατηγικών της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των ευκαιριών, ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και της στρατηγικής της ΕΕ για άτομα με αναπηρίες.
υποστηρίξουν την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για φυσική δραστηριότητα, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση.
υποστηρίξουν ενδεχόμενες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του αθλητισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€27,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 2.000.000 ευρώ. Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης: 80% των επιλέξιμων δαπανών

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αθλητισμός
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/01/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης: www.erasmusplus.cy, [email protected]
Τηλ: 22448888 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

www.erasmusplus.cy

[email protected]


Τηλ: 22402644 

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.