ΚΛΕΙΣΤH

Blue Baltic


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS) αποτελεί πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 TFEU. Το BONUS είναι ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα της Βαλτικής Θάλασσας που παράγει ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Blue Baltic

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος σκοπός  του BONUS είναι να δημιουργήσει και να διαδώσει τη γνώση και την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε να επιλυθούν οι προκλήσεις με τρόπο που να γίνει βιώσιμη αξιοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος της Βαλτικής θάλασσας μέσα στην επόμενη δεκαετία και μετέπειτα.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

25% (για οργανισμούς από την Κύπρο)

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/11/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

10/03/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.bonusportal.org/programme/competitive_calls/bonus_call_2015_blue_baltic

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.