ΚΛΕΙΣΤH

Call for Proposals for Operating Grants for 2016 open to EU-level networks active in the area: "rights of persons with disabilities" and having signed a Framework Partnership Agreement 2015-2017


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for Proposals for Operating Grants for 2016 open to EU-level networks active in the area: "rights of persons with disabilities" and having signed a Framework Partnership Agreement 2015-2017

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2015/013

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην παροχή χορηγιών λειτουργίας για το 2016 στο πλαίσιο των συμφωνιών -πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2015 - 2017 για τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικτύων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/08/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/10/2015

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.