ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals to support national projects on a mutually recognised European Disability Card and associated benefits


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals to support national projects on a mutually recognised European Disability Card and associated benefits

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2015/012

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, που θα συνεπάγεται την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης της αναπηρίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη . Η κάρτα αυτή θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο να αποδεικνύουν ότι έχουν πιστοποιηθεί κατάσταση αναπηρίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,550,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/09/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χρυσάνθη Δημητρίου

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

τηλ: 22805976

email: [email protected]

website: http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Σημείο Επαφής EE

[email protected]  

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=456&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.