ΚΛΕΙΣΤH

Preparatory Action - Funding for the rehabilitation of victims of torture


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Preparatory Action - Funding for the rehabilitation of victims of torture

Κωδικός Αναγνώρισης

HOME/2015/PAVT/AG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιτρέπουν σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα αποκατάστασης που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουν σε θύματα βασανιστηρίων είτε αυτά είναι πολίτες της ΕΕ ή μετανάστες που διαβιούν στην Ένωση την πληρέστερη δυνατή αποκατάσταση ενδυναμώνοντας τους έτσι να ξαναφτιάξουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους και να βρουν το ρόλο τους στην κοινωνία .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,179,946

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/09/2015

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.