ΚΛΕΙΣΤH

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-E-2015-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμβάλλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής κοινού ενδιαφέροντος που έχουν σημαντικές κοινωνικές παροχές και στη διασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση    πρέπει να δοθεί στην αποδοτική χρήση των δημόσιων επενδύσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€550,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/09/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μιχάλης Χρυσάφης

Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού[email protected]

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 22 409323, 22 761761

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.