ΚΛΕΙΣΤH

Call for Proposals Training and Conferences


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for Proposals Training and Conferences

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κατάρτιση και συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα , πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις όπως η οργάνωση στοχευμένων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου, συνεδρίων με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση . Οι δράσεις κατάρτισης προορίζονται επίσης για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των κρατών μελών , των υπό ένταξη χώρες , των υποψήφιων χωρών , των μη κράτων μελών και των διεθνών δημόσιων οργανισμών προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών , εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/09/2015

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule-iii/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.