ΚΛΕΙΣΤH

Call for Proposals Legal Training and Studies


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for Proposals Legal Training and Studies

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νομική κατάρτιση και μελέτες καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις , ερευνητικά ιδρύματα , πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να υποβάλουν αιτήσεις για ενέργειες ανάπτυξης υψηλού επιπέδου ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη διοργάνωση συνεδρίων, καθώς και δράσεις για την ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού επαγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/09/2015

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule-iii/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.