ΚΛΕΙΣΤH

Daphne: Actions grants to support transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Daphne: Actions grants to support transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2015/RDAP/AG/SEXV

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση έχει στόχο τη συγχρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της πρόληψης και της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και της βίας ενάντια σε άλλες ομάδες σε κίνδυνο, ιδίως ομάδων που κινδυνεύουν από βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων και της προστασίας των θυμάτων αυτής της βίας (Δάφνη).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Όχι περισσότερο από το 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του έργου

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Εργοδότες
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Σημείωση: Μόνο νομικές οντότητες οργανισμών δύνανται να συμμετάσχουν. Φυσικά πρόσωπα δεν αφήνονται να υποβάλουν αίτηση.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

13/10/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χρυσάνθη Δημητρίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
τηλ: 22805976
email: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

 

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.