ΚΛΕΙΣΤH

«Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας» 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 1.10/01/06.2015


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ): Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο όπου καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

«Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας» 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 1.10/01/06.2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας.

Στόχος του Σχεδίου είναι η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη μόνιμη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Σχεδίου είναι η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη μόνιμη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Δικαιούχος του Σχεδίου είναι ο ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους, που είναι και ο κάτοχος της άδειας παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (κατηγορίας Α ή Β) για το έτος 2015. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει από το 2011 μέχρι το 2015 να εξασφάλισαν τουλάχιστον τέσσερις (4) ετήσιες άδειες αλιείας (κατηγορίας Α ή Β). Η χρηματοδότηση χορηγείται στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος για το 2013 και το 2014.

Άτομα που ήταν ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες σκαφών που έχουν αποσυρθεί μέσω χρηματοδότησης στα πλαίσια προηγούμενων Σχεδίων Απόσυρσης (ΕΕΠΑΛ 2004-2006 και ΕΠΑΛ 2007-2013) δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €3.000.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 50%.

Ο Οδηγός ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Διακιούχοι είναι: Αλιείς - Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (σκάφη μικρότερα από 12 μέτρα)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/07/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Νατάσα Παππουλή

Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τηλ: 22807861

[email protected]

Φαξ: 22 423293

 

Νικολέτα Βαρνάβα

Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τηλ: 22 807849

[email protected]

Φαξ: 22 423293

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/A7E96B7221F59328C2257E52002E1014?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.