ΑΝΟΙΚΤH

«Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

«Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ανάπτυξης Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και της εξέτασης και πιστοποίησης της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος (ΕΠ) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και σε συνθήκες προσομοίωσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ΣΕΠ παρέχει ένα πλαίσιο για κατάρτιση και ανάπτυξη του ατόμου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξεταστεί και να πιστοποιηθεί η ικανότητά του να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος (ΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν ανεξάρτητα του πως απέκτησαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αφορά στην παροχή ευκαιριών για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% (Αναμένεται)

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

Όλοι οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (www.anad.org.cy)

Ιωάννης Ζένιος

Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ: 22390300, 22390216

email: [email protected]

Φαξ: 22428522

Ιστοσελίδα

http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/82/pc_id/17154
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.