ΚΛΕΙΣΤH

Sustainable and Resilient Agriculture For Food And Non-Food Systems


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

M-ERA.NET

Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sustainable and Resilient Agriculture For Food And Non-Food Systems

Κωδικός Αναγνώρισης

SURPLUS

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές» (Ακρωνύμιο: FACCE– JPI).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

H Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού FACCE στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επικεντρώνονται στην αειφόρο γεωργία, στην ασφάλεια τροφίμων και στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Το Δίκτυο επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας.

Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργική παραγωγή για κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και η διαμόρφωση ασφαλούς και ποιοτικής διατροφικής αλυσίδας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με ακρωνύμιο «SURPLUS». Το Έργο «SURPLUS» συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο σχεδίου ERANET COFUND. Στο Έργο συμμετέχουν είκοσι (20) Ευρωπαϊκοί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και στοχεύει στη δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων με ερευνητικές υποδομές στον τομέα της εντατικοποιημένης γεωργίας και ειδικότερα στους τομείς της παραγωγής και μετατροπής βιομάζας από συστήματα τροφίμων ή μη, στον ευρωπαϊκό χώρο.

Κύριος στόχος της Δράσης «Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€235,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν καθορίζεται, εξαρτάται από την κοινοπραξία

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/03/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/EL

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.