ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο επιχορήγησης για την δημιουργία , αναβάθμιση ,συμπλήρωση ή και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο επιχορήγησης για την δημιουργία , αναβάθμιση ,συμπλήρωση ή και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αυτό υπάρχει για τη στήριξη της δημιουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Αναφέρεται σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν και για τουριστική χρήση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αυτό υπάρχει για τη στήριξη της δημιουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Αναφέρεται σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν και για τουριστική χρήση. Μέσω του Σχεδίου καλύπτονται δαπάνες που αφορούν       

• Οικοδομικές εργασίες

• Τεχνολογικό, τεχνικό και άλλο εξοπλισμό.

• Τοπιοτέχνηση εξωτερικών χώρων .

• Εργασίες συντήρησης της υποδομής

 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου και εφόσον οι αιτητές αποδείξουν πως οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν και για αθλητικό τουρισμό.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως Πιστώσεων

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι 30%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου 

Τουριστικός Λειτουργός

Τηλέφωνο:22691305

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο:22691313

 

Ιστοσελίδα

http://ow.ly/HxHMN
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.