ΚΛΕΙΣΤH

Transnational SOLAR-ERA.NET Calls PV3 and CSP3 (pre-proposal)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

M-ERA.NET

Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Transnational SOLAR-ERA.NET Calls PV3 and CSP3 (pre-proposal)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Διεθνική Πρόσκληση που εξαγγέλθηκε από το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET στις 10 Δεκεμβρίου 2014, αφορά σε δύο κύρια θέματα και ειδικότερα στις τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών (Photovoltaics – PV) και Συγκεντρωτικών Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Electricity – CSP).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα παρακάτω θέματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τρίτης διακρατικής πρόσκλήσης:
SOLAR-ERA.NET PV3 διακρατική πρόσκληση:

 • PV3.1 Καινοτόμες διαδικασίες για ανόργανα κύτταρα λεπτής μεμβράνης & ενότητες
 • PV3.2 Αφιερωμένες ενότητες για  τον σχεδιασμό και την κατασκευή BIPV
 • PV3.3 Ενσωμάτωση  δικτύου και μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών
 • PV3.4 Ενότητες υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκών που βασίζεται στην επόμενη γενιά c-Si ηλιακών κυτάρων
 • PV3.5 Ηλιακό γυαλί και ενθυλάκωση υλικών
 • PV3.6 Συμπυκνωτική τεχνολογία φωτοβολταϊκών
 • PV3.7 Si πρώτη ύλη, κρυστάλλωση και wafering
 • PV3.8 Οργανικά  ηλιακά κύτταρα και άλλες αναδυόμενες έννοιες


SOLAR-ERA.NET διακρατική πρόσκληση CSP3:

 • CSP3.1 Μείωση του κόστους και  αύξηση της αποδοτικότητας σε κατασκευαστικά στοιχεία
 • CSP3.2 Δυνατότητα αποστολής μέσω αποθήκευσης και υβριδισμού
 • CSP3.3 Νέα μέσα μεταφοράς θερμότητας για εργοστάσια CSP
 • CSP3.4 Καινοτόμοι θερμοδυναμικοί κύκλοι

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200,000 (για κυπριακούς οργανισμούς), 12,000,000 (συνολικός προϋπολογισμός)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/03/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Δήμητρα Πέτσα  τηλ: 22205033,

email: [email protected].

Σημείο Επαφής EE

N/a

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/EL/news/3765.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.