ΚΛΕΙΣΤH

LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL)

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Active and Assisted Living Programme (AAL) είναι μια πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 και χρηματοδοτεί δράσεις που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ενήλικες μεγάλης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME

Κωδικός Αναγνώρισης

AAL 2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόσκληση του Προγράμματος AAL  για το 2015 στοχεύει στη χρηματοδότηση με βάση καινοτόμα , διακρατικά και διεπιστημονικά έργα ΤΠΕ με σαφή προσανατολισμό προς την αγορά τα οποία να υποστηρίζουν ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας να ζήσουν :

 • Ανεξάρτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , πράγμα που σημαίνει τη λιγότερη δυνατή επαγγελματική βοήθεια  και με τον έλεγχο για επιλογή σε θέματα αποφάσεων, εξοπλισμού και βοήθειας .
 • Ενεργά με την έννοια της ευθύνης για τη δική τους ζωή και της συμμετοχής στην κοινωνία με τον τρόπο που θέλουν.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€33,900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

65%-100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Πληροφορική
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/05/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίρια Λουκαΐδου

email: [email protected],

τηλ: +357 22205044

Ιστοσελίδα

http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.