ΚΛΕΙΣΤH

Facilitating access to regulation for light Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Facilitating access to regulation for light Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-RPAS-2014-2-03

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη υφιστάμενων και νεοσύστατων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ελαφρών τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) καθώς και δυνητικούς επιχειρηματίες , διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην ισχύουσα εθνική και του ευρωπαϊκού δικαίου , συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των διαδικασιών . Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πύλης , η οποία θα είναι η πύλη που θα παρέχει σχετικές πληροφορίες , πρακτική καθοδήγηση και διαδραστικά εργαλεία κατάρτισης .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Μεταφορές

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/02/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σωτήρης Σωτηρίου

Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]

Τηλ.: +357 22 867155

Φαξ: +357 22 376493

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.