ΚΛΕΙΣΤH

Daphne call - National or transnational projects to support victims of violence and crime


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Daphne call - National or transnational projects to support victims of violence and crime

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2014/SPOB/AG/VICT

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί , πρώτον, στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα θύματα της βίας , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια που αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών , των νέων και των γυναικών , καθώς και τη βία εναντίον άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο , ιδίως των ομάδων που κινδυνεύουν από τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων , καθώς και την προστασία των θυμάτων αυτής της βίας. Δεύτερον, έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά και εθνικά έργα που ενισχύουν τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος Δικαιοσύνη που αφορά στη νδιευκόλυνση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους , συμπεριλαμβανομένης και της στήριξης των δικαιωμάτων των θυμάτων της  εγκληματικότητας .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

10/02/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χρυσανθη Δημητριου
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
email: [email protected]
www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.