ΚΛΕΙΣΤH

Promoting the contribution of private savings to pension adequacy


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Promoting the contribution of private savings to pension adequacy

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2014/014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας των φορέων παροχής συντάξεων και οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και τη συνεισφορά τους για τη διασφάλιση των εισοδημάτων κατά τη συνταξιοδότηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλλη Θεματική Κατηγορία
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/12/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μικαέλα Παπαδοπούλου
Διοικητική Λειτουργός Α
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία
 
Τηλ.: +357 22401865
Fax.: +357 22670993
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=419&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.