ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα για τη Φιλοξενία δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα για τη Φιλοξενία δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο την  στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρων μέσα από τη φιλοξενία δυνητικών πελατών συνεδριακού τουρισμού στην Κύπρο για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits) της συνεδριακής υποδομής και του προορισμού γενικότερα καθώς και κατ' ιδίαν γνωριμίας με τους Κύπριους επαγγελματίες του χώρου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ποσό παροχής φιλοξενίας για κάθε ταξίδι επιθεώρησης για σκοπούς επιθεώρησης των προτεινόμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων για τη διεξαγωγή στην Κύπρο συγκεκριμένου συνεδρίου, συνάντησης ταξιδίου κινήτρων ή εκδήλωσης είναι 80% και μέχρι 500 ευρώ έναντι πραγματικών εξόδων. Σε περίπτωση που θα φιλοξενηθούν πέραν του ενός ατόμου, το συνολικό ποσό παροχής φιλοξενίας δεν θα υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Αναλόγως Πιστώσεων

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν εφαρμόζεται

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα δικαιούχοι του Προγράμματος είναι Αδειούχα από τον Οργανισμό τοπικά Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Cyprus Convention Bureau και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως γραφεία DMC και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com στην ενότητα «Συνέδρια και Κίνητρα» και κάτω από τον τίτλο Επαγγελματίες Οργανωτές Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Θάλεια Χριστοδουλίδου

Τουριστικός Λειτουργός

email: Τ[email protected]

τηλ: 22 691255

φαξ: 22 691313

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.