ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/Α04/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας υποστηρίζει Έργα με στόχο: 
α) την  ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και στις χώρες των εταίρων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου
Β) την βελτίωση της ποιότητας και την αναγνώριση της εργασίας των νέων, της μη τυπικής μάθησης και τον εθελοντισμό στις χώρες εταίρους και την ενίσχυση των συνεργειών και τη συνάφεια τους με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, την αγορά εργασίας και την κοινωνία
γ) τη συμβολή στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την έναρξη σχεδίων και προγραμμάτων μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο
δ) την προώθηση διακρατικών μη τυπικών μαθησιακών κινητικοτήτων μεταξύ του προγράμματος και στις χώρες των εταίρων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας υποστηρίζει Έργα με στόχο: 
α) την  ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και στις χώρες των εταίρων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου
β) την βελτίωση της ποιότητας και την αναγνώριση της εργασίας των νέων, της μη τυπικής μάθησης και τον εθελοντισμό στις χώρες εταίρους και την ενίσχυση των συνεργειών και τη συνάφεια τους με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, την αγορά εργασίας και την κοινωνία
γ) τη συμβολή στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την έναρξη σχεδίων και προγραμμάτων μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο
δ) την προώθηση διακρατικών μη τυπικών μαθησιακών κινητικοτήτων μεταξύ του προγράμματος και στις χώρες των εταίρων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€171,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Max. grant awarded: 150,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/09/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: 

www.youth.org.cy

[email protected]

Τηλ: 22402644 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

 

Ιστοσελίδα

http://erasmusplus.cy/Proskliseis

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.