ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 1-Mobility of Individuals


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 1-Mobility of Individuals

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/Α04/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας: Μπορεί να περιλαμβάνει την κινητικότητα των νέων (ανταλλαγές νέων, ευρωπαϊκές εθελοντικές υπηρεσίες) και την κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€171,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Κατ' αποκοπήν ποσά ανάλογα με τον τύπο του εξόδου

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κέντρα Κατάρτισης
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

www.youth.org.cy

[email protected]
Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Άλλοι Σύνδεσμοι

http://www.llp.org.cy/
http://www.youth.org.cy
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.