ΚΛΕΙΣΤH

2014 CEF Transport MULTI-ANNUAL WORK PROGRAMME CALL


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2014 CEF Transport MULTI-ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος .

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία των υποδομών και απαιτήσεων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του TEN-T, το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής στον τομέα των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων καθώς και πολυτροπικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική σύμφωνα με το κείμενο της πρωτότυπης προκήρυξης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Funding Objective 1: 6,000,000,000 Funding Objective 2: 250,000,000 Funding Objective 3: 750,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

10%-50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/09/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/02/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μεταφορές:
1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643


2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806654

Σημείο Επαφής EE

Innovation and Networks Excecutive Agency

[email protected]

Άλλοι Σύνδεσμοι

Funding Objective 1: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/2014-cef-transport-multi-annual-call-funding-objective-1.htm
Funding Objective 2: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/2014-cef-transport-multi-annual-call-funding-objective-2.htm
Funding Objective 3: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/2014-cef-transport-multi-annual-call-funding-objective-3.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.