ΚΛΕΙΣΤH

Projects on Maritime Spatial Planning


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Projects on Maritime Spatial Planning

Κωδικός Αναγνώρισης

MARE/2014/22

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και χωρίζεται σε τρία μέρη (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα). Ο στόχος των Έργων είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να αρχίσουν να υλοποιούν τον διασυνοριακό σχεδιασμό για τις θαλάσσιες λεκάνες και πρακτικές γνώσεις και εμπειρία στην εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ).

Η παρούσα πρόσκληση υποδιαιρείται σε 3 μέρη (Lots). Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση του κάθε μέρους (Lot) υπολογίζεται ως εξής:

  • Lot 1, Black Sea: €2,123,000
    Lot 2, Baltic Sea: €2,123,000
    Lot 3, North Sea: €2,124,000

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,370,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80 % των επιλέξιμων δαπανών 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2014

Σημείο Επαφής EE

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.