ΚΛΕΙΣΤH

Action grants to support European judicial training


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Action grants to support European judicial training

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST/2014/JTRA/AG/EJTR

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την υποστήριξη και την προώθηση της δικαστικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με τη νομική ορολογία , με σκοπό την προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής παιδείας. Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως στους τομείς του αστικού δικαίου, ποινικού δικαίου και για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ασκούντων. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80 % των επιλέξιμων δαπανών 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/11/2014

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.