ΚΛΕΙΣΤH

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE

Κωδικός Αναγνώρισης

CONS-GPSD-2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους μηχανισμούς χρηματοδότησης συγκεκριμένων κοινών δράσεων μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, στο πλαίσιο του στόχου I Δράση 2 του Προγράμματος για τους Καταναλωτές 2014-2020: "Συντονισμός της εποπτείας της αγοράς και επιβολής δράσεων για την ασφάλεια των προϊόντων όσον αφορά την οδηγία 2001/95/ΕΚ, και δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές".

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-70%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/10/2014

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cons/calls/cons-gpsd-2014. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.