ΚΛΕΙΣΤH

EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2014/011

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς επίσης και την υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,512,355

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

95%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μικαέλα Παπαδοπούλου

Διοικητική Λειτουργός Α

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Βύρωνος 7

1463 Λευκωσία

 

Τηλ.: +357 22401865

Fax.: +357 22670993

Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

European Commission – DG EMPL/C3
J-27 05/051
1049 Brussels
Belgium

[email protected]
 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=413&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.