ΚΛΕΙΣΤH

Establishment of the SESAR Deployment Framework Partnership


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Establishment of the SESAR Deployment Framework Partnership

Κωδικός Αναγνώρισης

MOVE/E2-2014-717/SESAR FPA

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να θεσπίσει τη διαχείριση και την υλοποίηση της ανάπτυξης της διακυβέρνησης του SESAR. Στοχεύει επίσης στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του Διευθυντή ανάπτυξης μέσω παροχής χορηγίας για την υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

(1) Ειδικές χορηγίες για μελέτες: 50% των επιλέξιμων δαπανών,
(2) Χορηγίες τηλεματικών συστημάτων και υπηρεσιών: (α) επίγεια συστήματα 50% των επιλέξιμων δαπανών, (β) επί του σκάφους συστήματα 20% των επιλέξιμων δαπανών, μέχρι και 5% συνολικού ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/10/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643

2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806654

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.