ΚΛΕΙΣΤH

China, Latin America and South East Asia Intellectual Propery Rights SME Helpdesks


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

China, Latin America and South East Asia Intellectual Propery Rights SME Helpdesks

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-WP2014-2-05

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στήριξης των ΜΜΕ της ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από ή που προέρχονται  από την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα γραφεία υποστήριξης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Κίνας, της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας για  για τις ΜΜΕ προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από ή που προκύπτουν από την Κίνα, και ιδιαίτερα από τη Λατινική Αμερική και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Με την παροχή συμβουλών και απαντήσεων στα ερωτήματα των επιχειρήσεων από εμπειρογνώμονες, διαδικτυακά προγράμματα (e-learning), και εργαστήρια, υποβοηθούν τις ΜΜΕ να ανταποκρίνονται πρακτικά σε προκλήσεις όπως:
• παραποιημένα προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά,
• την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας τους πριν και κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κίνα και τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία 
• πώς να βρουν και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις διοικήσεις ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους σε τέτοιες συνθήκες.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ανέρχεται στο 90% των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

26/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

10/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σωτήρης Σωτηρίου
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867155
Φαξ: +357 22 376493

 

 

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry
email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/easme/ipr3c_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.