ΚΛΕΙΣΤH

Diversifying the EU Tourism Offer and Products - Sustainable Transnational Tourism Products 2014


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Diversifying the EU Tourism Offer and Products - Sustainable Transnational Tourism Products 2014

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-WP2014-3-15-03

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού με την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ειδικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι οι εξής: 
• Στήριξη Έργων που να προωθούν τις διακρατικές διαδρομές τουρισμού, δρομολόγια, διαδρομές, είτε φυσικές ή εικονικές διαδρομές
• Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας 
• Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της προσφοράς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών προϊόντων 
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη συνεργασία των ΜΜΕ

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο θα ανέρχεται στις 250,000 ευρώ. Ο εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (EASME) αναμένεται να συγχρηματοδοτήσει 5 προτάσεις. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Πολιτισμός
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/10/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σωτήρης Σωτηρίου
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867155
Φαξ: +357 22 376493

 

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry
email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.