ΚΛΕΙΣΤH

Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - Cooperation project to develop and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - Cooperation project to develop and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase)

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-TSYNER-2014-3-15

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτει κάτω από τη «διακρατική πολιτιστική ή βιομηχανική κληρονομιά που σχετίζεται με τα τουριστικά προϊόντα". Η προτεραιότητα είναι στην "ανάπτυξη του προϊόντος " και  στα "στάδια της διάχυσης". 
Για αυτο το στάδιο της δοκιμής, η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε τρία προϊόντα που έχουν επιλεχθεί βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων και της ικανότητάς τους να διαφοροποιήσουν την ευρωπαϊκή προσφορά κατά τη διάρκεια της χαμηλής / μέσης  εποχικότητας σε ένα ευρύ φάσμα κρατών μελών:

 •  αρώματα, 
 •  σοκολάτες, 
 •  κοσμήματα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιδότηση ανά έργο είναι €400,000 .Η Ευρωπαϊκή επιδότηση περιορίζεται στο μέγιστο συγχρηματοδοτούμενο όριο του 75% του επιλέξιμου κόστους.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Πολιτισμός
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/11/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σωτήρης Σωτηρίου
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867155
Φαξ: +357 22 376493

 

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry
email: [email protected]

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/easme/tourism-creative-industries_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.