ΚΛΕΙΣΤH

Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative)

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-ENTEDU-2014-4-06

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης συνδέοντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές εμπειρίες, βάσει των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του 2020 για την επιχειρηματικότητα. Η δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δικτύωση των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής και των εμπειρογνωμόνων σε όλη την Ευρώπη που έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€350,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο 90% και το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο στις €350,000 .

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/08/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σωτήρης Σωτηρίου
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867155
Φαξ: +357 22 376493

 

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry
email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/easme/files/entredu/call-entredu.pdf

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.