ΚΛΕΙΣΤH

Electronic identification and authentication — eIdentificantion and eSignature


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Electronic identification and authentication — eIdentificantion and eSignature

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2014-3

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας του Διαδικτύου στην κοινωνία και την οικονομία, και σε σχέση με τον κίνδυνο της κλοπής ταυτότητας και την κατάχρηση των προσωπικών πληροφοριών, οι νομικά δεσμευτικές πράξεις προϋποθέτουν ασφαλείς υπογραφές (ηλεκτρονική υπογραφή) και για την πρόσβαση ασφαλείς ηλεκτρονικές ταυτότητες (eID) . Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα επωφεληθεί από ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να υπάρχει στο άμεσο μέλλον. Η πρόταση eIDAS τελεί υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο .


Περισσότερες από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν σήμερα συστήματα eID. Τα συστήματα αυτά προστατεύουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες κυρίως σε σχέση με το δημόσιο τομέα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτουν επίσης τις εμπορικές εφαρμογές . Οι χώρες αυτές έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς ασφαλείας για την αναγνώριση και πιστοποίηση και βασίζονται σε διαφορετικές φιλοσοφίες που στερούνται διασυνοριακής αναγνώρισης και επικύρωσης, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς. Τα συστήματα για τις ηλεκτρονικές υπογραφές χρησιμοποιούνται επίσης στην πλειονότητα των χωρών . Ο βαθμός της διασυνορικής χρήσης τους στην ΕΕ όμως είναι σχετικόα χαμηλός, παρά την αύξηση της ζήτησης και τη νομική υποχρέωση για τα κράτη μέλη να δέχονται ηλεκτρονικές υπογραφές από άλλα κράτη μέλη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης παρατίθεται στην αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Όλες οι γενικές υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν μέσω εφάπαξ, κατ 'ανώτατο όριο 50 000 ευρώ, ανά νομική οντότητα, ανά έτος και ανά δράση.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πληροφορική

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/01/2015

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

Η πρόσκληση αυτή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί/προκηρυχθεί από το Υπουργείο και ως εκ τούτου η ημερομηνία είναι ενδεικτική/εκτιμώμενη.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυριακή Πάντζιαρου - Θεράποντος
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 814033

 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]
European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Office EUFO 2-268
Jean Monnet Building Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg

Ιστοσελίδα

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.