ΚΛΕΙΣΤH

CALL FOR PROPOSALS FOR ACCESS TO DIGITAL RESOURCES OF EUROPEAN HERITAGE (‘EUROPEANA’) CORE SERVICE PLATFORM


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CALL FOR PROPOSALS FOR ACCESS TO DIGITAL RESOURCES OF EUROPEAN HERITAGE (‘EUROPEANA’) CORE SERVICE PLATFORM

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2014-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με μόνο περίπου το 20% της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς να έχει ψηφιοποιηθεί και με περιορισμένη προβολή των ψηφιοποιημένων πόρων, ιδιαίτερα πέραν των εθνικών συνόρων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ύπαρξη τους στο διαδίκτυο και να επιδιωχθεί η περαιτέρω διασυνοριακή χρήση και αφομοίωση τους. Οι ψηφιακοί πόροι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες ( ΣΠΙ ) , οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και του ΑΕΠ . Το Europeana (www.europeana.eu) ξεκίνησε ως κοινό σημείο πολύγλωσσης πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους της ευρωπαϊκής κληρονομιάς το 2008 και παρέχει στο παρόν στάδιο πρόσβαση σε περίπου 30 εκατομμύρια αντικείμενα από 2 300 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του, θα πρέπει η υπάρχουσα υποδομή διατηρηθεί και να ενισχυθεί, επιτρέποντας σε περισσότερους κατόχους δεδομένων να συνδεθούν, να αναπτύξουν μηχανισμούς, σχέσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για τη διανομή βελτιωμένων δεδομένων εκεί όπου υπάρχουν χρήστες, και να επιβάλουν πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων, δικαιώματα και μοντέλα για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων.


Με την υποστήριξη του CEF, το Europeana θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε μια ευρύτερα αναγνωρισμένη πλατφόρμα υπηρεσιών και πόρων, όχι μόνο για τις αναφορές μεταδεδομένων, αλλά και για πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο, εργαλεία και τεχνολογίες, προγράμματα και άλλες υπηρεσίες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100% 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυριακή Πάντζιαρου - Θεράποντος
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 814033

Σημείο Επαφής EE

European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology

 

Ιστοσελίδα

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_europeana.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.